Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 08-12-2017 (Tổng lượt xem: 364)

TỶ LỆ QUAN TÂM 08-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 TLD 69.91% 1 MBS 82.37%
2 HQC 68.77% 2 VIG 70.13%
3 DLG 64.84% 3 NSH 69.56%
4 ROS 61.77% 4 PVX 65.55%
5 AMD 60.02% 5 NDF 61.73%
6 HHS 58.27% 6 DPS 61.35%
7 CMG 58.18% 7 VKC 61.13%
8 GAS 57.48% 8 VIX 58.98%
9 VRE 56.40% 9 TV2 58.78%
10 MBB 55.14% 10 SHN 58.20%
11 TCH 55.07% 11 ACB 57.94%
12 KBC 54.39% 12 KVC 57.82%
13 MSN 54.13% 13 VCS 57.59%
14 VCB 54.00% 14 ALV 57.12%
15 CTD 53.92% 15 DS3 56.77%
16 VNM 53.87% 16 LAS 56.45%
17 STB 53.79% 17 HKB 55.50%
18 SSI 53.32% 18 VC3 55.33%
19 PLX 53.17% 19 PHC 54.41%
20 VJC 52.79% 20 PVB 52.45%
21 VIC 52.25% 21 TTB 52.42%
22 HVG 51.45% 22 HUT 52.32%
23 VPB 51.36% 23 BII 50.43%
24 DXG 51.04% 24 HHG 50.41%
25 HAR 50.07% 25 CEO 50.37%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO