Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 08-11-2017 (Tổng lượt xem: 311)

TỶ LỆ QUAN TÂM 08-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 VRE 100.00% 1 DBC 65.81%
2 HAI 69.37% 2 HUT 62.89%
3 ROS 68.34% 3 CTP 59.40%
4 DXG 60.37% 4 VC3 58.86%
5 HPG 57.64% 5 VIX 58.20%
6 HAG 56.19% 6 PVE 58.13%
7 VIC 56.09% 7 L14 57.79%
8 DPM 54.61% 8 VMC 57.43%
9 HTT 54.41% 9 PIV 56.47%
10 HSG 54.37% 10 KVC 55.77%
11 FPT 53.78% 11 SHN 55.53%
12 BID 53.78% 12 DST 55.48%
13 IDI 53.20% 13 CEO 54.67%
14 KSA 52.75% 14 VCG 53.72%
15 PVD 52.61% 15 TTB 53.57%
16 CII 52.41% 16 SHS 53.32%
17 GAS 52.40% 17 VCS 53.32%
18 VJC 52.33% 18 MST 53.04%
19 REE 51.96% 19 DHT 52.08%
20 VNM 51.76% 20 TVC 51.85%
21 FLC 51.02% 21 PVX 51.67%
22 NKG 50.98% 22 DCS 51.45%
23 CTG 50.82% 23 TTZ 51.29%
24 MWG 50.72% 24 MBS 50.32%
25 SSI 50.17% 25 DL1 50.10%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO