Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 08-01-2019 (Tổng lượt xem: 147)

TỶ LỆ QUAN TÂM 08-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ATG 68.40% 1 KLF 71.47%
2 HVG 64.28% 2 SHB 63.25%
3 DLG 63.84% 3 DS3 61.54%
4 DRC 62.57% 4 SPP 60.43%
5 ASM 61.40% 5 NHA 59.94%
6 IDI 61.16% 6 SHS 58.93%
7 TCM 59.46% 7 HLD 58.89%
8 QCG 58.60% 8 DGC 58.69%
9 HAG 55.79% 9 NHP 58.30%
10 FCN 55.56% 10 DP3 57.65%
11 VOS 55.15% 11 NRC 56.90%
12 CTG 55.09% 12 PVI 56.67%
13 ROS 54.61% 13 HHG 55.87%
14 PVD 54.02% 14 TVC 54.77%
15 MBB 53.84% 15 DCS 54.13%
16 TCB 53.16% 16 TIG 53.95%
17 GAS 53.07% 17 TV2 53.66%
18 HAR 53.07% 18 PVV 53.37%
19 VND 52.62% 19 ITQ 53.25%
20 HPG 52.44% 20 DDG 53.08%
21 LHG 52.26% 21 MPT 51.73%
22 VCI 51.48% 22 BVS 50.67%
23 TTF 50.99% 23 L14 50.20%
24 FLC 50.64% 24 CEO 50.19%
25 AST 50.54% 25 IDV 50.16%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO