Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 07-11-2017 (Tổng lượt xem: 301)

TỶ LỆ QUAN TÂM 07-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 VRE 100.00% 1 HVA 73.26%
2 FIT 69.96% 2 PVI 67.58%
3 CII 68.82% 3 ACM 66.81%
4 ROS 64.11% 4 KVC 63.15%
5 HTT 63.53% 5 MBS 61.59%
6 ANV 59.99% 6 PIV 61.41%
7 DLG 59.94% 7 HUT 61.26%
8 GMD 57.88% 8 PVE 56.97%
9 DCM 57.46% 9 LIG 56.83%
10 IDI 55.77% 10 VC3 55.79%
11 PVD 55.06% 11 SHN 55.72%
12 HQC 53.57% 12 TIG 55.08%
13 OGC 53.23% 13 APS 54.87%
14 SBT 52.98% 14 DST 54.65%
15 KBC 52.97% 15 SD9 54.02%
16 ITA 52.78% 16 VMC 53.39%
17 VIC 52.75% 17 CEO 53.16%
18 NLG 52.54% 18 KLF 52.82%
19 NKG 52.11% 19 CTP 52.39%
20 HAI 51.65% 20 VCS 51.96%
21 DPM 51.46% 21 TVC 51.46%
22 ASM 51.41% 22 TTB 51.39%
23 TNI 51.35% 23 PVX 50.66%
24 TCM 50.78% 24 DCS 50.25%
25 PDR 50.52% 25 VIG 50.15%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO