Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 07-02-2018 (Tổng lượt xem: 579)

TỶ LỆ QUAN TÂM 07-02-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HAI 81.18% 1 PVX 85.81%
2 FLC 78.59% 2 KLF 77.63%
3 AMD 70.66% 3 MBS 71.19%
4 AAA 70.20% 4 VMC 70.20%
5 BID 67.56% 5 DHT 69.28%
6 DXG 65.77% 6 KVC 63.51%
7 DIG 64.39% 7 VGS 63.01%
8 ITA 62.70% 8 NTP 59.84%
9 CTD 60.42% 9 PVE 59.62%
10 VND 57.77% 10 HVA 58.27%
11 SSI 57.23% 11 VIX 56.65%
12 VJC 56.96% 12 MST 56.47%
13 VRE 56.92% 13 PHC 55.44%
14 GAS 56.81% 14 VCS 54.55%
15 CTG 55.35% 15 VC3 54.53%
16 VPB 54.98% 16 HUT 54.05%
17 SCR 54.68% 17 NDN 52.69%
18 HDB 53.65% 18 SHB 52.37%
19 MBB 53.18% 19 TNG 52.20%
20 FPT 51.92% 20 SHN 52.19%
21 PLX 51.39% 21 PVS 51.44%
22 REE 51.07% 22 HKB 50.99%
23 HPG 50.52% 23 ACB 50.53%
24 PNJ 50.03% 24 VGC 50.52%
25 HNG 50.01% 25 PVC 50.02%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO