Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 07-01-2019 (Tổng lượt xem: 87)

TỶ LỆ QUAN TÂM 07-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HVG 87.93% 1 PVV 92.05%
2 QCG 71.22% 2 KLF 83.17%
3 IDI 67.01% 3 SHB 70.27%
4 ASM 65.14% 4 VIG 64.86%
5 CTD 56.36% 5 NHP 62.99%
6 ANV 56.33% 6 VCG 60.51%
7 REE 56.25% 7 SHS 57.74%
8 VNM 56.00% 8 MBG 57.23%
9 ITA 55.81% 9 NRC 56.09%
10 AMD 55.72% 10 TV2 55.99%
11 ROS 55.44% 11 NVB 55.81%
12 HSG 55.01% 12 TVC 55.17%
13 VPB 54.06% 13 DPS 54.98%
14 SCR 53.89% 14 ACB 54.66%
15 FLC 53.15% 15 ITQ 54.19%
16 HAG 52.34% 16 SJC 53.68%
17 HAI 51.97% 17 DST 52.78%
18 BMP 51.80% 18 ART 51.89%
19 MBB 51.75% 19 UNI 51.85%
20 PAN 51.71% 20 TTH 51.25%
21 BID 51.40% 21 HUT 50.76%
22 TCB 50.85% 22 DTD 50.60%
23 CTG 50.40% 23 NDN 50.54%
24 MSN 50.38% 24 L14 50.37%
25 PVD 50.12% 25 DDG 50.05%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO