Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 06-12-2018 (Tổng lượt xem: 188)

TỶ LỆ QUAN TÂM 06-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HVH 77.69% 1 HKT 89.57%
2 HDG 72.92% 2 HVA 89.38%
3 MBB 59.98% 3 DBC 79.93%
4 KBC 58.05% 4 SPI 75.78%
5 OGC 57.51% 5 DST 72.25%
6 BWE 57.49% 6 MBS 61.22%
7 VHC 57.47% 7 TV2 61.22%
8 ROS 57.29% 8 TTH 60.95%
9 HBC 56.04% 9 DPS 60.34%
10 DRC 54.68% 10 VCG 60.34%
11 STB 54.37% 11 LAS 59.90%
12 DCM 54.12% 12 SHS 57.48%
13 QCG 53.97% 13 HLD 55.95%
14 BID 52.95% 14 NRC 55.43%
15 IDI 52.71% 15 TDT 53.87%
16 GMD 52.29% 16 ART 52.60%
17 FCN 51.90% 17 VCS 52.24%
18 TCM 51.81% 18 DGC 52.04%
19 NVL 51.69% 19 PVS 51.96%
20 VNM 51.65% 20 TIG 51.90%
21 DPM 51.59% 21 DCS 51.39%
22 DXG 50.78% 22 L14 50.98%
23 FPT 50.64% 23 NVB 50.78%
24 BMP 50.31% 24 VC3 50.49%
25 SBT 50.14% 25 TVC 50.07%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO