Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 06-11-2017 (Tổng lượt xem: 303)

TỶ LỆ QUAN TÂM 06-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 VRE 100.00% 1 BII 73.35%
2 HAI 73.53% 2 KVC 72.32%
3 ROS 61.57% 3 SPI 66.65%
4 PNJ 60.88% 4 HUT 65.06%
5 CII 60.32% 5 DHT 60.33%
6 DCM 60.08% 6 VC3 59.04%
7 HAG 58.25% 7 PVX 58.72%
8 LDG 58.18% 8 TTB 57.47%
9 FLC 57.62% 9 PVC 56.93%
10 REE 57.53% 10 SHS 56.12%
11 HBC 57.45% 11 NDN 55.45%
12 TCM 57.12% 12 ACM 55.21%
13 ITA 56.91% 13 TV2 54.77%
14 HPG 54.00% 14 CEO 53.97%
15 SBT 53.97% 15 CTP 53.66%
16 CTG 53.13% 16 NSH 53.52%
17 KBC 52.99% 17 VGC 53.44%
18 IDI 52.94% 18 HHG 53.43%
19 HQC 52.84% 19 HKB 53.25%
20 AAA 52.55% 20 PHC 53.24%
21 DXG 51.39% 21 VCG 52.68%
22 BID 50.76% 22 VCS 52.58%
23 HSG 50.51% 23 TNG 51.71%
24 HNG 50.44% 24 KLF 51.45%
25 ASM 50.14% 25 SHN 51.19%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO