Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 05-12-2018 (Tổng lượt xem: 201)

TỶ LỆ QUAN TÂM 05-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 KBC 67.64% 1 HVA 72.60%
2 TCH 66.64% 2 TV2 66.55%
3 VCB 65.41% 3 MBS 64.45%
4 MBB 63.94% 4 DBC 62.34%
5 HCM 60.71% 5 TTH 61.97%
6 ROS 58.09% 6 VCG 60.20%
7 TCB 55.69% 7 L14 59.62%
8 GAS 55.20% 8 SLS 58.79%
9 AAA 54.97% 9 NVB 58.74%
10 SSI 54.09% 10 TDT 57.44%
11 STB 53.63% 11 ACB 57.07%
12 PLX 52.91% 12 KVC 56.78%
13 SCR 52.81% 13 SHS 56.62%
14 BID 52.74% 14 NRC 56.30%
15 ASM 52.56% 15 PVB 55.88%
16 PNJ 52.33% 16 NBC 55.84%
17 CTG 51.71% 17 CSC 55.58%
18 MSN 51.56% 18 PVC 55.53%
19 ITA 51.41% 19 SHB 55.32%
20 SBT 51.18% 20 MST 54.35%
21 DGW 51.04% 21 VCS 54.02%
22 HSG 50.90% 22 SDD 53.27%
23 HPG 50.74% 23 VC3 52.59%
24 VND 50.15% 24 PVS 52.35%
25 DXG 50.04% 25 ART 50.88%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO