Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 05-12-2017 (Tổng lượt xem: 358)

TỶ LỆ QUAN TÂM 05-12-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 DLG 71.09% 1 PVV 64.86%
2 DRC 66.94% 2 HVA 64.56%
3 HAX 64.65% 3 PXA 64.21%
4 FLC 62.46% 4 NET 60.03%
5 GTN 57.54% 5 NTP 59.93%
6 ROS 56.08% 6 TTH 59.25%
7 PNJ 55.85% 7 PHC 57.46%
8 CSM 55.85% 8 SLS 57.29%
9 VOS 55.31% 9 VKC 56.23%
10 TCH 55.17% 10 APS 55.59%
11 STG 55.16% 11 C69 55.54%
12 PDR 54.91% 12 VC3 55.11%
13 DRH 54.54% 13 S99 54.36%
14 HCM 54.49% 14 SHN 54.15%
15 SBT 53.56% 15 MPT 53.82%
16 CMG 52.92% 16 PVL 53.67%
17 VPB 52.74% 17 VIG 53.56%
18 VHG 52.72% 18 DCS 53.34%
19 FMC 52.63% 19 VIX 52.52%
20 NLG 52.02% 20 PVI 51.90%
21 PC1 51.61% 21 SD9 51.22%
22 CVT 51.50% 22 NAG 50.91%
23 HNG 50.31% 23 TTB 50.58%
24 HAG 50.11% 24 LAS 50.25%
25 MBB 50.08% 25 TTZ 50.23%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO