Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 04-12-2018 (Tổng lượt xem: 183)

TỶ LỆ QUAN TÂM 04-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 KBC 67.47% 1 HKT 89.98%
2 HNG 64.64% 2 SPP 80.88%
3 ANV 63.16% 3 SLS 78.31%
4 VHC 61.88% 4 VCG 67.58%
5 PTB 61.06% 5 CSC 66.91%
6 ROS 59.68% 6 VE9 66.58%
7 OGC 58.60% 7 ITQ 65.47%
8 BMP 58.43% 8 ACM 64.83%
9 LHG 56.63% 9 NBC 62.40%
10 GEX 55.49% 10 TTH 61.34%
11 MSN 54.59% 11 NRC 57.26%
12 CII 53.72% 12 HVA 56.79%
13 VNM 53.63% 13 SHS 54.87%
14 HAG 53.44% 14 TV2 54.27%
15 AAA 52.40% 15 VGC 53.39%
16 EVG 52.17% 16 TDT 53.29%
17 HSL 51.94% 17 TNG 53.05%
18 VNE 51.59% 18 CTP 52.77%
19 REE 51.30% 19 HLD 52.72%
20 CVT 51.26% 20 MST 52.43%
21 NTL 50.75% 21 MBS 52.06%
22 VRE 50.64% 22 KVC 52.02%
23 MBB 50.35% 23 DHT 50.92%
24 TTF 50.18% 24 DGC 50.90%
25 VPB 50.15% 25 TST 50.00%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO