Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 04-05-2018 (Tổng lượt xem: 689)

TỶ LỆ QUAN TÂM 04-05-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 CTD 69.26% 1 BCC 69.56%
2 TLD 65.80% 2 CTP 66.08%
3 OGC 64.07% 3 HUT 65.67%
4 TCH 62.27% 4 PVX 65.66%
5 VHC 60.14% 5 PVC 64.19%
6 MBB 57.74% 6 TTB 62.25%
7 HSG 56.32% 7 MBS 61.47%
8 ITA 55.95% 8 TNG 61.41%
9 VRE 55.88% 9 CEO 59.90%
10 NVL 55.67% 10 APS 58.85%
11 DXG 55.40% 11 PVI 58.28%
12 GAS 55.24% 12 DCS 58.11%
13 ASM 55.10% 13 KVC 55.92%
14 PVD 54.99% 14 PVB 55.70%
15 HAG 54.85% 15 ALV 54.88%
16 ANV 54.53% 16 HLD 54.18%
17 FLC 54.37% 17 VCG 53.72%
18 VPB 52.50% 18 DGC 53.51%
19 PLX 51.37% 19 CAP 53.36%
20 DPM 51.32% 20 PHC 52.59%
21 KBC 51.25% 21 DHT 52.51%
22 HBC 50.91% 22 ACB 52.39%
23 FPT 50.65% 23 VIX 52.32%
24 HHS 50.49% 24 TVC 50.96%
25 VNM 50.12% 25 MAS 50.06%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO