Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 04-01-2019 (Tổng lượt xem: 86)

TỶ LỆ QUAN TÂM 04-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 PNJ 64.21% 1 DCS 69.49%
2 MBB 62.77% 2 SHB 64.66%
3 CTG 61.94% 3 DP3 64.43%
4 FLC 61.30% 4 SHS 63.89%
5 PVD 60.18% 5 HLD 62.70%
6 KBC 58.03% 6 VIG 62.63%
7 HSG 57.47% 7 PVB 60.77%
8 FPT 57.41% 8 PVC 60.29%
9 VPB 57.35% 9 CEO 59.18%
10 QCG 57.15% 10 ACB 57.98%
11 MSN 56.24% 11 DGC 57.74%
12 STB 55.99% 12 NRC 55.59%
13 MWG 55.09% 13 PVS 55.05%
14 VNM 54.99% 14 BVS 54.60%
15 HAG 54.91% 15 VGC 54.58%
16 BID 54.55% 16 HKT 53.51%
17 TCB 53.64% 17 NBC 53.45%
18 SSI 53.57% 18 KSK 53.20%
19 PLX 53.32% 19 GKM 52.50%
20 HBC 52.91% 20 VCS 51.94%
21 GMD 52.02% 21 L14 51.83%
22 VCB 51.40% 22 TNG 51.05%
23 VHM 50.85% 23 KVC 50.94%
24 HPG 50.81% 24 DDG 50.15%
25 LDG 50.55% 25 TVC 50.02%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO