Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 04-01-2018 (Tổng lượt xem: 465)

TỶ LỆ QUAN TÂM 04-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AST 99.60% 1 MST 74.87%
2 ROS 72.99% 2 ALV 61.53%
3 DLG 64.60% 3 BII 60.22%
4 QCG 63.78% 4 KDM 59.69%
5 ITA 62.45% 5 HVA 58.89%
6 JVC 62.38% 6 KHS 58.74%
7 DXG 55.99% 7 PXA 58.25%
8 GAS 54.94% 8 VGS 58.19%
9 MSN 54.92% 9 DS3 58.05%
10 OGC 54.86% 10 CTP 57.49%
11 TCH 54.56% 11 SHN 56.57%
12 SBT 53.51% 12 VKC 56.06%
13 PXS 53.29% 13 L14 55.78%
14 PLX 53.12% 14 PIV 55.65%
15 FPT 52.49% 15 VC3 55.61%
16 VCB 52.43% 16 DST 54.98%
17 NVL 52.12% 17 LIG 54.29%
18 DIG 51.52% 18 DPS 53.45%
19 BID 51.51% 19 BCC 53.25%
20 FLC 51.20% 20 NDN 52.55%
21 HHS 51.11% 21 ACB 52.40%
22 SCR 51.01% 22 TTB 51.83%
23 BMP 50.71% 23 GKM 51.80%
24 LDG 50.45% 24 CET 51.30%
25 CTG 50.23% 25 HLD 50.43%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO