Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 03-12-2018 (Tổng lượt xem: 195)

TỶ LỆ QUAN TÂM 03-12-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HPG 64.52% 1 VCG 71.70%
2 HSG 63.87% 2 DCS 66.89%
3 MBB 58.69% 3 TTH 62.92%
4 HBC 57.08% 4 L14 60.85%
5 VNM 56.42% 5 NVB 59.65%
6 DXG 56.35% 6 ITQ 58.87%
7 BID 56.33% 7 NDN 57.53%
8 LDG 55.40% 8 ACB 57.18%
9 ASM 55.34% 9 SHS 56.83%
10 MWG 55.32% 10 PVC 55.66%
11 VSC 54.66% 11 ART 54.86%
12 VRE 54.44% 12 NRC 54.38%
13 PVD 54.40% 13 MPT 52.35%
14 FPT 54.02% 14 TNG 52.21%
15 PLX 53.71% 15 MST 52.12%
16 SSI 53.69% 16 SHB 51.81%
17 VCB 53.58% 17 MBS 51.73%
18 VHC 53.53% 18 VCS 51.48%
19 GAS 53.23% 19 PVS 51.39%
20 VPB 52.70% 20 CEO 51.32%
21 ROS 52.41% 21 DBC 50.98%
22 STB 52.25% 22 PVX 50.65%
23 MSN 52.19% 23 VGC 50.65%
24 TCB 51.59% 24 NBC 50.55%
25 CTG 51.39% 25 VC3 50.06%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO