Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 03-11-2017 (Tổng lượt xem: 306)

TỶ LỆ QUAN TÂM 03-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 HPG 61.84% 1 DHT 68.55%
2 DHG 61.58% 2 HUT 64.75%
3 HBC 61.40% 3 TNG 62.36%
4 KBC 59.41% 4 KVC 62.29%
5 DIG 58.44% 5 ACB 59.31%
6 TCM 58.11% 6 VCS 58.19%
7 HSG 57.73% 7 KLF 57.30%
8 DXG 56.86% 8 VGC 57.06%
9 VPB 56.22% 9 VC3 56.67%
10 MWG 56.21% 10 PHC 55.83%
11 ITA 56.20% 11 VCG 55.23%
12 ROS 55.72% 12 TV2 54.78%
13 GMD 55.24% 13 CEO 54.74%
14 FLC 54.50% 14 SHS 53.70%
15 VJC 53.70% 15 SHN 53.39%
16 HAR 52.95% 16 TTB 52.77%
17 PVD 52.81% 17 CTP 52.77%
18 OGC 52.41% 18 SD9 52.36%
19 AAA 52.30% 19 SPI 51.89%
20 BID 52.09% 20 PVX 51.84%
21 DCM 51.31% 21 VMC 51.47%
22 MBB 50.71% 22 TVC 51.43%
23 FPT 50.41% 23 NSH 51.32%
24 HQC 50.32% 24 KHB 51.01%
25 REE 50.14% 25 L14 50.70%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO