Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 03-01-2019 (Tổng lượt xem: 86)

TỶ LỆ QUAN TÂM 03-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 AMD 88.92% 1 DCS 69.08%
2 TCH 70.05% 2 BII 65.33%
3 STK 66.37% 3 DP3 60.98%
4 BWE 57.81% 4 ACB 60.40%
5 KBC 56.99% 5 HLD 58.65%
6 VHC 56.85% 6 L14 57.48%
7 ROS 55.89% 7 PVB 57.44%
8 SKG 55.52% 8 PLC 56.59%
9 TNI 54.52% 9 CEO 55.12%
10 ITA 53.61% 10 VGC 55.03%
11 LHG 53.55% 11 IDV 54.31%
12 FPT 52.83% 12 DGC 54.10%
13 FLC 52.68% 13 KDM 53.94%
14 CTG 52.52% 14 CVN 53.26%
15 CVT 52.47% 15 VCS 53.13%
16 SSI 52.32% 16 TDN 53.06%
17 HAR 51.38% 17 LAS 52.52%
18 HVG 51.36% 18 KVC 52.40%
19 HSG 51.09% 19 SHS 52.23%
20 VND 51.07% 20 TST 51.95%
21 TCB 51.03% 21 NRC 51.65%
22 HDB 50.40% 22 SHB 50.85%
23 VCB 50.29% 23 DDG 50.83%
24 HAG 50.15% 24 NBC 50.58%
25 VPB 50.03% 25 PVC 50.55%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO