Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 03-01-2018 (Tổng lượt xem: 494)

TỶ LỆ QUAN TÂM 03-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ROS 77.41% 1 HCC 67.07%
2 AMD 74.84% 2 HVA 65.78%
3 CII 67.65% 3 HDA 62.94%
4 JVC 61.82% 4 PXA 62.18%
5 VCF 60.12% 5 KDM 60.82%
6 GAS 58.80% 6 ALV 59.45%
7 LDG 58.13% 7 DPS 57.26%
8 PVD 57.77% 8 VAT 57.13%
9 HBC 57.29% 9 PVE 56.92%
10 SAB 57.11% 10 VC3 55.66%
11 MSN 56.70% 11 MST 55.15%
12 DXG 56.12% 12 PHC 54.59%
13 KBC 54.31% 13 CEO 54.54%
14 PLX 53.77% 14 PVS 54.45%
15 DPM 53.47% 15 SLS 53.85%
16 PDR 53.13% 16 DGC 53.83%
17 HAG 52.90% 17 VCS 53.27%
18 DIG 52.47% 18 VCG 52.07%
19 PXS 52.27% 19 CTP 51.88%
20 CMG 51.63% 20 NHP 51.86%
21 VIC 51.60% 21 ACB 51.62%
22 BFC 50.50% 22 PVC 51.16%
23 SSI 50.48% 23 SHN 50.98%
24 AAA 50.29% 24 PVB 50.80%
25 PNJ 50.20% 25 VMC 50.16%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO