Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 02-11-2017 (Tổng lượt xem: 279)

TỶ LỆ QUAN TÂM 02-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 MSN 78.17% 1 VAT 70.69%
2 QCG 69.13% 2 DCS 67.33%
3 CII 62.97% 3 PVV 64.80%
4 TCH 61.96% 4 ITQ 62.55%
5 ROS 60.86% 5 S99 59.35%
6 FIT 58.96% 6 SPI 57.76%
7 AMD 56.78% 7 TTH 55.78%
8 CTD 56.15% 8 PHC 54.76%
9 HQC 56.12% 9 VE9 54.34%
10 HTT 54.85% 10 MST 53.85%
11 FMC 54.62% 11 VC3 53.08%
12 DLG 54.58% 12 C69 52.71%
13 IJC 54.57% 13 TVC 52.70%
14 HAG 54.50% 14 APS 51.96%
15 ASM 54.19% 15 NTP 51.74%
16 SCR 53.14% 16 ACB 51.30%
17 VIC 52.73% 17 BII 50.88%
18 TLH 51.68% 18 HHG 50.74%
19 HAI 50.91% 19 TEG 50.66%
20 STB 50.81% 20 CSC 50.58%
21 GAS 50.76% 21 DL1 50.44%
22 GMD 50.62% 22 VGC 50.34%
23 DCM 50.48% 23 SHN 50.31%
24 CTG 50.36% 24 NSH 50.28%
25 SBT 50.30% 25 HKB 50.16%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO