Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 02-04-2018 (Tổng lượt xem: 496)

TỶ LỆ QUAN TÂM 02-04-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ROS 73.10% 1 CTP 76.95%
2 HCM 65.90% 2 DGC 65.69%
3 DCM 60.21% 3 KVC 60.16%
4 OGC 59.54% 4 NHP 59.90%
5 VNM 58.17% 5 DHT 58.42%
6 ANV 58.06% 6 DGL 57.21%
7 BMP 57.46% 7 SJC 55.75%
8 REE 56.14% 8 VC3 55.52%
9 HAR 55.33% 9 VMC 54.95%
10 DXG 54.33% 10 C69 54.83%
11 FMC 54.29% 11 TNG 54.26%
12 PHR 53.70% 12 DNY 54.18%
13 HNG 53.24% 13 L14 53.95%
14 DPM 53.19% 14 NDN 53.82%
15 NKG 52.72% 15 SHN 53.50%
16 VIC 52.59% 16 DPS 53.43%
17 VPB 52.11% 17 PVI 52.63%
18 DIG 52.00% 18 ATS 52.61%
19 SCR 51.62% 19 ALV 52.48%
20 BVH 50.92% 20 MBS 52.19%
21 NVL 50.77% 21 NSH 51.25%
22 HHS 50.67% 22 TTH 50.79%
23 MBB 50.61% 23 PHC 50.73%
24 NLG 50.40% 24 DNP 50.63%
25 FLC 50.34% 25 ACB 50.45%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO