Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 02-01-2019 (Tổng lượt xem: 77)

TỶ LỆ QUAN TÂM 02-01-2019
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 ACL 66.53% 1 DPS 77.07%
2 NTL 64.94% 2 SDG 75.00%
3 EIB 61.75% 3 HHG 66.99%
4 VNE 59.10% 4 ACB 58.28%
5 VSC 57.64% 5 HLD 56.54%
6 FPT 57.18% 6 NRC 56.35%
7 TTB 57.06% 7 PVX 55.19%
8 HVH 56.84% 8 ART 54.73%
9 DPG 56.00% 9 DDG 54.67%
10 CTD 55.50% 10 SHS 53.97%
11 HVG 55.14% 11 CEO 53.59%
12 HQC 54.27% 12 PVI 53.53%
13 TNI 54.08% 13 VCG 53.39%
14 TCH 53.91% 14 PVB 53.33%
15 FTM 53.18% 15 SRA 53.25%
16 TVB 52.82% 16 ACM 53.23%
17 LHG 52.48% 17 ATS 52.98%
18 MSN 52.05% 18 PVG 52.47%
19 SSI 51.71% 19 SDD 52.11%
20 VNM 51.26% 20 HAD 51.99%
21 HDG 51.21% 21 SHB 50.95%
22 REE 51.08% 22 TVC 50.84%
23 CTI 50.89% 23 S99 50.56%
24 ASM 50.59% 24 SPP 50.43%
25 VIC 50.30% 25 SJC 50.24%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO