Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 02-01-2018 (Tổng lượt xem: 426)

TỶ LỆ QUAN TÂM 02-01-2018
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 CII 73.91% 1 NDF 71.60%
2 ROS 63.48% 2 HVA 62.77%
3 FCN 60.78% 3 PHC 60.22%
4 HNG 59.52% 4 CET 59.02%
5 VPB 58.97% 5 VIX 57.68%
6 NKG 57.20% 6 ALV 57.05%
7 MSN 57.20% 7 DS3 55.74%
8 KDC 57.03% 8 NTP 55.74%
9 AAA 56.90% 9 TV2 55.45%
10 BVH 54.95% 10 NVB 55.22%
11 MBB 54.62% 11 DST 55.20%
12 TCM 54.34% 12 KSK 54.48%
13 VCB 54.12% 13 VC3 54.21%
14 DXG 52.87% 14 SD2 53.75%
15 HPG 52.19% 15 SHN 53.53%
16 REE 52.06% 16 VGS 53.16%
17 PVT 51.59% 17 ACB 52.97%
18 PLX 51.55% 18 VCS 52.57%
19 DHG 51.17% 19 ASA 52.17%
20 PNJ 50.90% 20 PIV 51.31%
21 HBC 50.82% 21 MST 51.11%
22 SCR 50.40% 22 CIA 51.08%
23 CTG 50.35% 23 TNG 50.93%
24 PVD 50.23% 24 TTB 50.56%
25 MWG 50.01% 25 LIG 50.04%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO