Tỷ lệ quan tâm

TỶ LỆ QUAN TÂM CP NGÀY 01-11-2017 (Tổng lượt xem: 297)

TỶ LỆ QUAN TÂM 01-11-2017
SÀN HOSE SÀN HASTC
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
TT MÃ CK TỶ LỆ %
SỰ QUAN TÂM
1 FIT 61.61% 1 PGS 77.18%
2 ROS 61.50% 2 PHC 63.26%
3 SBT 59.13% 3 KDM 62.95%
4 CII 58.27% 4 DL1 61.20%
5 SCR 57.65% 5 MBS 60.54%
6 PVD 56.29% 6 PXA 58.98%
7 VND 54.76% 7 ACB 58.31%
8 AAA 54.23% 8 MST 57.60%
9 CTD 54.00% 9 CSC 57.22%
10 FLC 53.59% 10 NDF 56.41%
11 DCM 53.49% 11 DCS 56.26%
12 PDR 53.39% 12 KLF 54.91%
13 HPG 53.04% 13 TTB 54.57%
14 VJC 52.53% 14 VAT 53.78%
15 CTG 52.34% 15 SHN 53.42%
16 VIC 52.00% 16 SPI 53.31%
17 APC 51.80% 17 VMI 53.20%
18 VCB 51.61% 18 DP3 53.07%
19 ASM 51.60% 19 APS 53.02%
20 STB 51.36% 20 VCS 52.13%
21 MWG 51.24% 21 LAS 51.40%
22 GAS 51.19% 22 VC3 51.19%
23 NVL 50.53% 23 SDA 50.68%
24 FTM 50.42% 24 PVC 50.55%
25 BID 50.13% 25 HUT 50.22%

Chương trình miễn phí

phan tich ky thuan chung khoan viet nam Buổi học đọc và nhận diện bảng điện Chứng khoán Việt Nam
Chào mừng bạn đến với khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán Chuyên Nghiệp” do Vietway Edu tổ chức. Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng ứng dụng thực tế hiệu quả của thị trường, được giảng dạy bởi những ...

FORM ĐĂNG NHẬP

VIDEO